Håkan vid en av sina favoritplatser: myrkanten.

Om Håkan

Håkan Nunstedt är filosofie doktor och docent i vårdvetenskap och arbetar som stf/biträdande prefekt, lärare och forskare vid Högskolan Väst i Trollhättan.
 

Håkan har sedan 8-9 årsåldern ett brinnande naturintresse. Det började med ett intresse för fåglar och ljudupptagningar med bandspelare, men gick i tonåren över till kamera med inriktning på fåglar och däggdjur. Med tiden har området breddats. Ska det nämnas några favoritmotiv är det älgar, kronhjortar, tjäder och tidiga morgonstämningar vid myren som gäller. Håkan engagerar sig starkt i naturvård, och värnar särskilt om tjäder- och orrspel, och en kvalitativt bra älgstam. I detta engagemang har han bland annat hjälpt till att lägga grunden för 5 biotopskydd och naturvårdsavtal för tjäderspelsplatser, och ett naturvårdsavtal på ett orrspel. Det är ett arbete som aldrig tar slut. Håkan engagerar sig också när det gäller bevarandet av älgstammen, särskilt på Halle- och Hunneberg, men även i andra marker. Håkan blev 1993 tilldelad Naturfotografernas naturfotostipendium.
 

Under många år har Håkan vandrat och fotograferat på Halle- och Hunneberg vilket resulterat fotoboken: "Kungens och Älgarnas berg-Halle- och Hunneberg", som utkom 2006 på Warnes förlag i Göteborg. Ett fåtal exemplar av boken finns att köpa av fotografen direkt. Förutom detta har Håkan publicerat sig i ett stort antal tidskrifter, bland annat tre större artiklar i tidningen FOTO, en artikel i tidskriften CAMERA NATURA, samt ett stort antal artiklar i olika jakttidskrifter som t ex "Svensk Jakt", "Allt om jakt och vapen" samt publicerat foton eller text och foton i ett 10-tal övriga naturböcker, bland annat boken om Kodiak (Alaska) som kom ut under hösten 2012. Inom ämnet vårdvetenskap/omvårdnad har Håkan dessutom författat tre läroböcker, varit redaktör för en antologi om etik, skrivit en avhandling i vårdvetenskap samt publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar. Den 28 mars 2015 var det release på boken: "Möten med älgar", du kan hitta mer information och beställa boken under fliken produkter.
 

Om du finner något eller några foton som vill använda, är du välkommen att kontakta fotografen för priser och eventuell överenskommelse gällande användingsområde/-en.